Privacybeleid

SANA Amsterdam (The Lowlands Company BV) respecteert de privacy van bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot het (geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde) verzamelen, gebruiken, verwerken en delen van: alle informatie die een persoon op unieke wijze kunnen identificeren, zoals een naam, identificatienummer, telefoonnummer, e-mailadres, adres of andere locatiegegevens, betalingsinformatie zoals een bankrekeningnummer, een online-identificatiecode of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit (hierna: "Persoonlijke informatie"). Omwille volledige transparantie met onze klanten hebben we een ​​privacybeleid opgesteld en geïmplementeerd met betrekking tot het (automatisch en niet-automatisch) verzamelen, gebruiken, verwerken en delen van persoonlijke informatie, de doeleinden ervan en de mogelijkheden voor bezoekers om hun rechten uit te oefenen op de best mogelijke manier. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://ec.europa.eu/info/index_en

Dit privacybeleid beschrijft hoe sana.amsterdam (hierna ook "Site" of "wij"): uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en openbaar maakt wanneer u de site bezoekt of een aankoop doet. De rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van Persoonsgegevens (hierna ook: “De beheerder”) is: The Lowlands Company B.V. (Sana Amsterdam), gevestigd te Prinsengracht 769, 1017JZ Amsterdam, KvK-nummer: 80300685.

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om bijvoorbeeld wijzigingen in onze praktijken of om andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen weer te geven. De huidige versie van het privacybeleid die beschikbaar is op de Site is de enige versie die van toepassing is zolang u de Site bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. Door de site te blijven bezoeken, accepteert u de volgende gebruiksvoorwaarden.

Sectie 1 - Toegang tot de site

De toegang tot en het gebruik van de Site is strikt persoonlijk. U zult de Site en de daarop verstrekte gegevens en informatie niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, of voor commerciële aanbiedingen en in het bijzonder voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Sectie 2 - De inhoud van de site

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)afbeeldingen, videobeelden, geluiden, evenals alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om de Site te laten werken en, meer in het algemeen, alle onderdelen die op deze site worden gebruikt zijn wettelijk beschermd door middel van intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke manier dan ook, van het geheel of slechts een deel ervan, met inbegrip van de technische toepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke partij is strikt verboden. Als de beheerder niet onmiddellijk actie onderneemt tegen een inbreuk, kan dit niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming of weigering tot vervolging.

Sectie 3 - Het beheer van de site

Voor een goed beheer van de Site kan de beheerder op elk moment: de toegang voor een bepaalde categorie bezoekers tot de gehele of een deel van de Site opschorten, onderbreken of beperken; alle informatie te verwijderen die de werking van de Site kan verstoren of die in strijd is met de nationale of internationale wetgeving of in strijd is met de internetetiquette; en de site tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te kunnen voeren.

Sectie 4 - Verantwoordelijkheden

De beheerder is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor problemen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de Site, waardoor de Site of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De manier waarop u verbinding maakt met de Site is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen bijvoorbeeld virusaanvallen op het internet. Ook bent u verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op het internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd vanwege het gebruik van de Site of diensten die via internet toegankelijk zijn voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid. De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf of derden of uw apparatuur oploopt als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de Site. U onthoudt zich hierdoor van elke actie tegen de beheerder. Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van de Site, heeft zij het recht om alle schade die zij hierdoor lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Als u – een bezoeker – persoonlijke informatie tegenkomt tijdens een bezoek aan de site, moet u zich onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik en elke handeling die een schending van de privacy van die persoon (of personen) vormt. De beheerder is op geen enkele manier verantwoordelijk in de bovenstaande situaties.

Sectie 5 - Het verzamelen van persoonlijke informatie

Wanneer u sana.amsterdam bezoekt, wordt bepaalde informatie verzameld door SANA Amsterdam (The Lowlands Company B.V.) en externe verwerker(s)/derde partijen over uw apparaat, uw interactie met de site en informatie die nodig is om uw aankopen te verwerken. De persoonlijke informatie die op de Site wordt verzameld, wordt voornamelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en voor het verwerken van uw bestellingen. We kunnen ook aanvullende informatie verzamelen als u contact met ons opneemt voor klantenondersteuning of andere doeleinden. We verzamelen niet opzettelijk persoonlijke informatie van minderjarigen. Als u de ouder of voogd bent en denkt dat uw kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via support@sana.amsterdam om verwijdering aan te vragen.

Zie de lijst hieronder voor meer informatie over welke persoonlijke informatie we verzamelen en waarom.

Apparaatinformatie

 • Voorbeelden van verzamelde persoonlijke informatie: versie van webbrowser, IP-adres, tijdzone, cookie-informatie, welke sites of producten u bekijkt, zoektermen en hoe u interactie heeft met de site.
 • Doel van verzameling: om de site nauwkeurig voor u te laden en om analyses uit te voeren over het gebruik van de site om onze site te optimaliseren.
 • Bron van verzameling: automatisch verzameld wanneer u onze site bezoekt met behulp van cookies, logbestanden, webbakens, tags of pixels.
 • Openbaarmaking voor een zakelijk doel: gedeeld met onze verwerker Shopify.

Bestelinformatie

 • Voorbeelden van verzamelde persoonlijke informatie: naam, factuuradres, verzendadres, betalingsgegevens (inclusief creditcardnummers, bankrekeningnummers, PayPal-adres of andere betalingsgegevens ), e-mailadres en telefoonnummer.
 • Doel van verzameling: om u producten of diensten te leveren om aan ons contract te voldoen, om uw betalingsgegevens te verwerken, verzending te regelen en u te voorzien van facturen en /of orderbevestigingen, met u communiceren, onze bestellingen screenen op mogelijk risico of fraude, en u, wanneer in overeenstemming met de voorkeuren die u met ons hebt gedeeld, u informatie of advertenties verstrekken met betrekking tot onze producten of diensten.
 • Bron van verzameling: van u verzameld.
 • Openbaarmaking voor een zakelijk doel: gedeeld met onze websitehost Shopify, betalingsverwerkers of andere betalingsdienstaanbieders (inclusief Shopify Payments, Stripe, Mollie, Paywhirl en Coinbase), en, indien nodig voor uw bestelling, met lokale en internationale verzend- en fulfilmentbedrijven (waaronder DHL en PostNL).

Klantondersteuningsinformatie

 • Voorbeelden van verzamelde persoonlijke informatie: naam, factuuradres, verzendadres, betalingsgegevens (inclusief creditcardnummers, bankrekeningnummers, PayPal-adres of andere betalingsgegevens ), e-mailadres en/of telefoonnummer.
 • Doel van verzameling: om klantenondersteuning te kunnen bieden.
 • Bron van verzameling: van u verzameld.
 • Openbaarmaking voor een zakelijk doel: gedeeld met onze websitehost Shopify, betalingsverwerkers of andere betalingsdienstaanbieders (inclusief Shopify Payments, Stripe, Mollie, Paywhirl en Coinbase), en, indien nodig voor uw bestelling, met lokale en internationale verzend- en fulfilmentbedrijven (waaronder DHL en PostNL).

Sectie 6 - Gebruik, delen en verwerken van persoonlijke informatie

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om u onze diensten te verlenen, waaronder: producten te koop aanbieden, betalingen verwerken, verzending en uitvoering van uw bestelling, en u op de hoogte houden van nieuwe producten, diensten en aanbiedingen. 

We delen uw persoonlijke informatie met dienstverleners om ons te helpen onze diensten te verlenen en onze contracten met u na te komen, zoals hierboven beschreven. Bijvoorbeeld:

 • We gebruiken Shopify voor onze online winkel. U kunt hier meer lezen over hoe Shopify uw persoonlijke gegevens gebruikt: https://www.shopify.com/legal/privacy.
 • We kunnen uw persoonlijke informatie delen om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, om te reageren op elk wettig verzoek om informatie die we van autoriteiten ontvangen, of om onze rechten op een andere manier te beschermen. In het geval van enige overtreding van wet- of regelgeving waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten om persoonlijke informatie vragen die de beheerder heeft verzameld, zullen die persoonlijke informatie aan de autoriteiten worden verstrekt.
 • We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met betalingsverwerkers/betalingsdiensten om uw betaling te kunnen verwerken.
 • We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met lokale en/of internationale verzend- en afhandelingsbedrijven om uw bestelling en/of retourzending te kunnen verwerken en verzenden.
 • Als bepaalde informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de site, of als de verantwoordelijke partij het verplichte karakter van deze informatie zal aangeven op het moment dat de gegevens worden opgevraagd.

Sectie 7 - Gedragsreclame

We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u gerichte advertenties of marketingcommunicatie te bieden waarvan wij denken dat deze voor u interessant kunnen zijn. Bijvoorbeeld:

 • U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Als u deze niet meer wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar het volgende adres: support@sana.amsterdam.
 • U kunt commerciële aanbiedingen krijgen via advertenties op Google, Facebook, Instagram of andere zoekmachines en/of social media websites en platforms.
 • We gebruiken Google Analytics om ons te helpen begrijpen hoe onze klanten de site gebruiken. U kunt hier meer lezen over hoe Google uw persoonlijke gegevens gebruikt: https://policies.google.com/privacy?hl=en.U kunt zich hier ook afmelden voor Google Analytics: https ://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Voor meer informatie over hoe gerichte advertenties werken, kunt u de educatieve pagina van het Network Advertising Initiative ("NAI") bezoeken op http://wwwnetworkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it- werk.

U kunt zich afmelden voor gerichte advertenties door:

Bovendien kunt u zich afmelden voor sommige van deze services door naar de opt-outportal van de Digital Advertising Alliance te gaan op: http://optout.aboutads.info/.

Artikel 8 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

AVG

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (“EER”), verwerken wij uw persoonlijke informatie op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Uw toestemming;
 • De uitvoering van het contract tussen u en de Site;
 • Naleving van onze wettelijke verplichtingen;
 • Om uw vitale belangen te beschermen;
 • Om een ​​taak van algemeen belang uit te voeren;
 • Voor onze legitieme belangen, die niet zwaarder wegen dan uw fundamentele rechten en vrijheden.

Als u een inwoner van de EER bent, heeft u het recht om toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie die we over u hebben, om deze over te dragen naar een nieuwe service en om te vragen dat uw persoonlijke informatie wordt gecorrigeerd, bijgewerkt of gewist. Als u deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via e-mail op support@sana.amsterdam.

Elk verzoek daartoe dient vergezeld te gaan van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, met daarop uw handtekening en vermelding van het adres waarop u bereikbaar bent. U ontvangt binnen 1 maand na het ingediende verzoek een reactie op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Uw persoonlijke gegevens worden in eerste instantie verwerkt in Ierland en worden vervolgens buiten Europa overgedragen voor opslag en verdere verwerking, inclusief naar Canada en de Verenigde Staten. Zie de AVG-whitepaper van Shopify: https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR voor meer informatie over hoe gegevensoverdrachten voldoen aan de AVG.

Geautomatiseerde besluitvorming

Als u een inwoner van de EER bent, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde besluitvorming (waaronder profilering), wanneer die besluitvorming rechtsgevolgen voor u heeft of anderszins aanzienlijke gevolgen voor u heeft.

Wij houden ons niet bezig met volledig geautomatiseerde besluitvorming die een juridisch of anderszins significant effect heeft op het gebruik van klantgegevens.

Onze verwerker Shopify maakt gebruik van beperkte geautomatiseerde besluitvorming om fraude te voorkomen die geen juridisch of anderszins significant effect op u heeft.

Diensten die elementen van geautomatiseerde besluitvorming bevatten, zijn onder meer:

 • Tijdelijke weigering van IP-adressen die zijn gekoppeld aan herhaalde mislukte transacties. Deze weigeringslijst blijft een klein aantal uren bestaan.
 • Tijdelijke weigering van creditcards die zijn gekoppeld aan geweigerde IP-adressen. Deze weigering blijft een klein aantal dagen bestaan.

CCPA

Als u een inwoner van Californië bent, heeft u het recht om toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie die we over u hebben (ook bekend als het 'recht om te weten'), om deze over te dragen naar een nieuwe service en om te vragen dat uw persoonlijke informatie worden gecorrigeerd, bijgewerkt of gewist. Als u deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via e-mail op support@sana.amsterdam.

Als u een geautoriseerde agent wilt aanwijzen om deze verzoeken namens u in te dienen, neem dan contact met ons op via het onderstaande adres.

Sectie 9 - Bewaartermijn gegevens

Als u een bestelling plaatst via de site, bewaren we uw persoonlijke informatie voor onze administratie, tenzij en totdat u ons vraagt ​​deze informatie te wissen. Indien er een wettelijk vastgestelde maximale duur is, zal de informatie die door de Site / de beheerder wordt verzameld alleen worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals bepaald door de wet. Raadpleeg het gedeelte 'Uw rechten' hieronder voor meer informatie over uw recht op gegevenswissing.

Sectie 10 - Cookies

Een cookie is een kleine hoeveelheid informatie die naar uw computer of apparaat wordt gedownload wanneer u onze Site bezoekt. We gebruiken een aantal verschillende cookies, waaronder functionele cookies, prestatiecookies, advertenties en cookies voor sociale media of inhoud.

Cookies maken uw browse-ervaring beter doordat een website uw acties en voorkeuren (zoals login en regioselectie) kan onthouden. Dit betekent dat u deze informatie niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u terugkeert naar de site of van de ene pagina naar de andere bladert. Cookies geven ook informatie over hoe mensen een website gebruiken, bijvoorbeeld of het hun eerste bezoek is of dat ze een frequente bezoeker zijn.

We gebruiken de volgende cookies om uw ervaring op onze site te optimaliseren en om onze diensten te leveren.

 

Cookies die nodig zijn voor het functioneren van de winkel

Naam

Functie

_ab

Gebruikt in verband met toegang tot admin.

_secure_session_id

Gebruikt in verband met navigatie door een etalage.

cart

Gebruikt in verband met winkelwagen.

cart_sig

Gebruikt in verband met afrekenen.

cart_ts

Gebruikt in verband met afrekenen.

checkout_token

Gebruikt in verband met afrekenen.

secret

Gebruikt in verband met afrekenen.

secure_customer_sig

Gebruikt in verband met klantenlogin.

storefront_digest

Gebruikt in verband met klantenlogin.

_shopify_u

Gebruikt om het bijwerken van klantaccountgegevens te vergemakkelijken.

 

Rapportage en analyse

Naam

Functie

_tracking_consent

Trackingvoorkeuren.

_landing_page

Bestemmingspagina's volgen

_orig_referrer

Bestemmingspagina's volgen

_s

Shopify-analyse

_shopify_s

Shopify-analyse.

_shopify_sa_p

Shopify-analyses met betrekking tot marketing en verwijzingen.

_shopify_sa_t

Shopify-analyses met betrekking tot marketing en verwijzingen.

_shopify_y

Shopify-analyse.

_y

Shopify-analyse.

 

Andere cookies

Tracking cookies, zoals advertentiecookies die bedoeld zijn om relevante advertenties weer te geven. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Hiermee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen aan te maken en anders te behandelen. Trackingcookies verwerken meestal persoonlijke informatie.

Meer specifiek gebruiken we de volgende cookies:

 • Facebook (tracking-cookie)
 • Google Adwords (trackingcookie)

Hoe lang een cookie op uw computer of mobiele apparaat blijft, hangt af van of het een "persistent" of "sessie"-cookie is. Sessiecookies blijven bestaan ​​totdat u stopt met browsen en permanente cookies blijven bestaan ​​totdat ze verlopen of worden verwijderd. De meeste cookies die we gebruiken zijn persistent en verlopen tussen 30 minuten en twee jaar vanaf de datum dat ze naar uw apparaat zijn gedownload.

U kunt cookies op verschillende manieren controleren en beheren. Houd er rekening mee dat het verwijderen of blokkeren van cookies een negatieve invloed kan hebben op uw gebruikerservaring en dat delen van de site mogelijk niet langer volledig toegankelijk zijn.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt ervoor kiezen om cookies al dan niet te accepteren via uw browserbediening, vaak te vinden in het menu "Opties" of "Voorkeuren" van uw browser. Voor meer informatie over hoe u uw browserinstellingen kunt wijzigen of hoe u cookies kunt blokkeren, beheren of filteren, vindt u in het helpbestand van uw browser of via sites als www.allaboutcookies.org. Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies ook de volgende link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_nl

Houd er bovendien rekening mee dat het blokkeren van cookies mogelijk niet volledig voorkomt dat we informatie delen met derden, zoals onze advertentiepartners. Om uw rechten uit te oefenen of u af te melden voor bepaald gebruik van uw informatie door deze partijen, volgt u de instructies in het gedeelte 'Gedragsadvertenties' hierboven.

Niet volgen (Do Not Track)

Houd er rekening mee dat, omdat er geen consistent begrip is van de branche over hoe te reageren op 'Do Not Track'-signalen, we onze gegevensverzameling en gebruikspraktijken niet wijzigen wanneer we een dergelijk signaal van uw browser detecteren.

Sectie 11 - Aangeboden beeldmateriaal en producten

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de afbeeldingen en andere beeldmateriaal die horen bij de producten die op de Site worden aangeboden.

Sectie 12 – Wijzigingen

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om bijvoorbeeld wijzigingen in onze onderneming(en) of om andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen weer te geven.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is uitsluitend bevoegd bij eventuele geschillen over deze voorwaarden.

Sectie 14 - Contact

Voor meer informatie over ons privacybeleid, als u vragen heeft of als u een verzoek wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op support@sana.amsterdam of per post via de details hieronder:

The Lowlands Company B.V., Prinsengracht 769, 1017 JZ Amsterdam, Nederland

Laatst bijgewerkt: 8 september 2021

 

In het geval van een klacht over uw gegevens en als u niet tevreden bent met onze reactie op uw klacht, heeft u het recht om uw klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt hier contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit of onze toezichthoudende autoriteit: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

.